Necessitem el vostre consentiment exprés sobre la nostra política de galetes per continuar oferint-vos els nostres serveis.

Aquesta assegurança l’utilitzaràs “sí o sí”

Tu saps què cobreix una assegurança de defunció?
en un moment tan dur no t’has d’encarregar de res més que de superar la pena, ja que una assegurança de defunció es pot encarregar de les gestions administratives, com el certificat de defunció, el testament en línia, el final de la vida digital, la baixa del llibre de família…

El caçador caçat

Caçat per l’assegurança, perquè les 300.000 persones que practiquen aquest esport estan obligades a contractar una assegurança de responsabilitat civil pels danys que puguin ocasionar a terceres persones.

En la recepta de la millor assegurança del món, l’ingredient clau és el teu corredor. “Cuinem” per a tu l’assegurança que necessites. Visita’ns!