“Ata que non ames un animal, unha parte da túa alma permanecerá durmida”, Anatole France

Para unha cobertura integral que inclúa Responsabilidade Civil, gastos veterinarios, e extras como gastos de enterro, roubo ou extravío, é imprescindible contar cun Seguro de Mascotas.

“O amor é o único que crece cando se reparte”, Antoine de Saint-Exupéry

A historia de Valentín, o sacerdote que, encarcerado por casar mozos romanos en segredo, namorouse e revelou o seu amor nunha carta antes de morrer un 14 de febreiro.

Ao alugar a túa casa sentes tranquilidade ou angustia? Se a preocupación te invade, quizais non coñeces o seguro de impago de aluguer. Garante o cobro de rendas, cubre danos e defende os teus intereses xurídicos. Escolle a tranquilidade e protexe o teu fogar! #SeguroDeAluguer #ProtecciónTotal