Accidents que passen

El pitjor de caure és que costa aixecar-se. La nostra assegurança d’accidents personals et cobreix de les conseqüències que derivin d’aquestes caigudes.