02/01/2018

Ante unha catástrofe natural

É época de temporais con fortes chuvias e ventos que poden provocar danos no teu coche, negocio, vivenda, etc. Os “corredores” estamos para asegurarte correctamente e apoiarte nestes momentos.