Circuleu amb llums d’encreuament

En els desplaçaments amb cotxe, condueix amb els llums d’encreuament encesos. T’hi veuràs més i et veuran millor. És el nostre consell.