06/02/2017

Como actúo se…?

NON todos os seguros inclúen “danos cinexéticos”, nós recomendámoscho porque quedas protexido fronte a estes imprevistos.