Compte si circules sense la ITV

Circular sense haver passat la ITV es considera un risc per a la circulació. Si es demostra que es podria haver evitat un accident havent passat la ITV (i no ho has fet), l’assegurança podria no fer-se càrrec dels danys.