Consells per emplenar una declaració amistosa d’accidents

Si tens un accident amb un altre vehicle, la manera més habitual de solucionar el conflicte és mitjançant una declaració amistosa d’accidents. Segueix aquests consells, que dels tràmits amb la companyia d’assegurances ja ens n’ocupem nosaltres.