DESASTRES NATURAIS

A grandes males, grandes remedios. En caso de gran catástrofe, o teu mellor aliado é o teu “corredor” de seguros.