Empreses en ciberrisc

Espanya és el tercer país més atacat per ciberdelinqüents. És igual quina mida tinguin les empreses, totes hi estan exposades.