ETE-entzako kreditu aseguruak

Entzun duzu inoiz kreditu aseguruei buruzko ezer? Zure enpresak bere alde dituen merkataritza kredituen ez-ordaintzeak bermatzen dituzte, zordunen kaudimengabezia kasuan. Galde iezaguzu! Zure negozioaren neurriko poliza daukagu