01/08/2016

Evita distraccións ao volante

Amigo condutor… atento á estrada. Nunca esquezas estes consellos, é tan importante chegar como volver.