Hari-harian…

Aseguru on baterako biderik laburrena ez da beti lerro zuzena. Haritik irtenez gero… Zast! Artekaria da aseguruen zure aditua; zu ezagutzeaz gainera, zure interesak babesten ditu.