Les nostres assegurances de defunció

Una assegurança de defunció és més que una indemnització per un fet inevitable, és un servei d’ajuda en els tràmits de comiat d’una persona estimada.