Moto gran o petita, és igual

A la nostra corredoria no ens importa la mida de la teva moto, només volem que estigui ben protegida. Vine’ns a veure!