Non estás só se tes un sinistro

Só ante o perigo? Non, nunca! E menos en caso de sinistro. A mellor defensa somos nós, os “corredores” de seguros.