Ollo se circulas sen a ITV

Circular sen pasar a ITV considérase un risco para a circulación. Se se demostra que un accidente podería evitarse pasando a ITV (e non o fixeches), o teu seguro podería non facerse cargo dos danos.