Para ser un directivo a todo risco

Ante calquera fallo, neglixencia ou denuncia, un directivo responde co seu patrimonio. Temos un seguro D&O para protexerte. Consúltanos!