Passió pels cavalls!

L’assegurança per al teu cavall pot incloure garanties, com la mort, el robatori, la responsabilitat civil pels danys materials o personals que pugui ocasionar a un tercer, assistència veterinària, etc. Consulta’ns!