Protexemos os teus fill@s

Danos a terceiros ou ao patrimonio, situacións de acoso, etc. Existen solucións a situacións legais relacionadas c@s máis pequen@s: asesoramento legal, defensa xurídica tanto se o teu fill@ é o causante coma se é a vítima… Na nosa “correduría” podemos axudarche.