Que curioso!

Din que as obras de arte teñen un valor intanxible. Pero tranquilo que nós tamén as podemos asegurar.