28/11/2016

Què és el Consorci de Compensació

Si tens l’assegurança amb nosaltres, no et estaràs mai amb l’aigua fins al coll en cas de catàstrofe natural.