Se vas ao colexio en coche, toma nota

7 consellos para a volta ao colexio cos teus fill@s “a bordo” do coche.