17/10/2016

Sen listas de espera

A maior vantaxe do teu seguro de saúde privado é que podes elixir especialista e centro sanitario cando o necesites… e sen espera!