Stop aseguru lotetsiei

Debekatuta dago hertsatzea! Bankuek dirua mailegatzen dute, baina ezin dizkizute interes handiagoak kobratu aseguruak beraiekin ez kontratatzeagatik. Fida zaitez benetako aseguru-adituekin: artekariekin.