22/08/2016

Viaxe á Lúa

Curioso! O seguro de Neil Armstrong incluía a desaparición no espazo, pero non o rapto por extraterrestres.