“Sempre que vexo un adulto enriba dunha bicicleta recupero a esperanza no futuro da raza humana”. H. G. Wells.

En España somos xa 21 millóns de persoas que utilizamos a bicicleta, contribuíndo ademais a ter un planeta menos contaminado. E, non obstante, estamos máis expostos a atropelos, avarías, roubos e actos vandálicos. Como podemos previlo?

 

Quen paralizou o SEPE?

Existen bandas organizadas de hackers con acceso a calquera dispositivo: ordenadores, teléfonos, correos electrónicos, WhatsApp… Si, todos somos vulnerables. Os organismos públicos e as empresas deben dispoñer, por lei, dunha estratexia de seguridade. Se non, afrontarán unha sanción (de ata o 4 % da súa facturación anual) e asumirán indemnizacións por danos e prexuízos.

 

O tráfico levanta moitas partículas que se van acumulando no filtro antipole do teu coche, de aí a importancia de cambialo. Aínda que non sexas alérxico, isto axuda a manter limpos os condutos do aire e evita a proliferación de bacterias e ácaros no interior.