Termes i condicions d’ús

TITULARITAT

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, es fa constar que aquesta pàgina correspon a l’entitat:

  • Denominació social: E2K Global Business Solutions, S.A. (E2K)
  • CIF: A02313450
  • Domicili fiscal: C/ Alberto Alcocer, 5. 1º dcha. 28036 Madrid
  • Domicili als efectes de notificació: C/ Marzo, 23. Bajos. 02002 Albacete
  • Adreça electrònica: e2k@e2kglobal.com
  • Nom del domini: mvpql.es
  • Telèfon: 902 11 49 13
  • Inscripció de l’entitat: Registre Mercantil de Madrid, volum 26606, llibre 0, foli 5.

Data de l’última modificació/actualització d’aquest avís legal: 7.07.2015.

 

USUARIS

L’accés i/o l’ús d’aquest portal d’E2K (mvpql.es) atribueix la condició d’usuari, que accepta, des de l’accés i/o l’ús esmentat, les condicions d’ús que es reflecteixen aquí.

 

ÚS DEL PORTAL

mvpql.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis o dades (d’ara endavant, els continguts) a Internet que pertanyen a E2K o als seus llicenciadors als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre (en cas que sigui necessari) per accedir a determinats serveis o continguts. En el registre esmentat l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, es pot proporcionar a l’usuari una contrasenya, de la qual serà responsable, i aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que E2K pugui oferir a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic o il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’E2K, dels seus proveïdors o de terceres persones, així com introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment; (iv) intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular-ne els missatges. E2K es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona; que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes o pornogràfics; que atemptin contra la joventut o la infantesa, l’ordre o la seguretat pública, o que, segons el seu parer, no siguin adequats per publicar. En qualsevol cas, E2K no es farà responsable de les opinions que facin els usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

E2K, per si o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’E2K o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets estan reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden prohibides expressament la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de tots o d’una part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’E2K. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’E2K. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur de l’ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per a l’ús personal i privat. L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines d’E2K.

 

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini que faci servir l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registra en un fitxer d’activitat del servidor inscrit degudament que permet el processament posterior de les dades a fi d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites fetes als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

E2K no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: els errors o les omissions en els continguts, la falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat que hagi adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

MODIFICACIONS

E2K es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al seu portal, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi ofereixin com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el portal.

 

ENLLAÇOS

En cas que a mvpql.es es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, E2K no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas E2K assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació que contingui cap dels hipervincles esmentats o altres llocs d’Internet. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRET D’EXCLUSIÓ

E2K es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els continguts i/o serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’una tercera persona, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions d’ús.

 

GENERALITATS

E2K perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal, i durà a terme totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

MODIFICACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS I DURADA

E2K pot modificar en qualsevol moment les condicions que es determinen aquí; es publicaran degudament com apareixen aquí. La vigència de les condicions esmentades serà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que es modifiquin per altres de publicades degudament.

 

SEGURETAT

El lloc web fa servir tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això per evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a l’autenticació corresponent dels controls d’accés.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre E2K i l’usuari es regeix per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals que corresponguin.