“Doctor, no puc esperar més”

Segons els experts, estem patint dues pandèmies: el coronavirus i 15 anys de retallades desatenent les recomanacions de l’ONU d’incrementar la despesa sanitària al 25%, però que s’ha estancat en un 13%.

Pòlissa = contracte d’assegurança

Jo et protegeixo i, a canvi, tu pagues. Això ens diu la companyia d’assegurances quan signem una pòlissa. És un acord entre dues parts a través del qual dones cobertura a l’ocurrència d’un fet: el “sinistre”.

El deute mitjà d’un llogater que et deixa de pagar és de 6.000 €, sense comptar les despeses de defensa i reclamació, el desnonament i els actes vandàlics. Garanteix les rendes mes a mes del teu habitatge o local comercial amb una assegurança d’impagament de lloguer.