Més val prevenir que curar

Protecció en època de pandèmies

Les assegurances sempre hi són quan les necessites, per això és molt important destinar una petita part dels nostres estalvis, o fins i tot dins del pressupost de despesa, a la teva tranquil·litat, contractant les assegurances que més es necessiten per al dia a dia.

“Al juliol el mosso en la sèquia o en el pou”

Quan el pes de la llei recaigui sobre la comunitat de veïns, els veïns n’assumiran els danys i perjudicis. La seva millor defensa serà una assegurança de comunitats amb una àmplia garantia de responsabilitat civil que s’ocupi de les indemnitzacions. Revisa que els capitals siguin adequats; com a propietaris ens hi juguem molt.