Curiositats del món assegurador

Sabies que l’oblit d’un forner que es va deixar el forn encès va causar l’incendi més greu de la història de Londres? Es van cremar milers de cases, esglésies… fins i tot l’Ajuntament! Aquesta desgràcia va ser l’origen de l’assegurança d’incendis, dels bombers professionals i també el d’aquests cartells.