Pròrroga de la ITV

Tingues-ho en compte si t’ha caducat la ITV del vehicle durant l’estat d’alarma. Aquests són els terminis ara…