Protegim el teu patrimoni

Sí, com a administrador o directiu respons amb el teu patrimoni davant d’una reclamació pels actes de gestió negligent que hagis comès, o que suposadament hagis comès, en les teves funcions. Sigues previngut i contracta una assegurança per a directius. Et podem ajudar.