Evita riscos al teu negoci

Has sentit a parlar de les assegurances de crèdit? Es fan servir especialment per cobrir el risc d’impagament provocat per la insolvència d’algun deutor en les operacions comercials a crèdit entre empreses. Protegeix el teu negoci, consulta’ns.