04/11/2022

3, 2, 1. Canto tardas en cobrar un seguro de Vida

Primeiro terás que solicitar un Certificado de Seguros de Vida por falecemento ao Ministerio de Xustiza. Se resultas beneficiario, deberás identificarte co teu DNI ante a aseguradora. Despois, achegarás a documentación do falecido: libro de familia e certificado de defunción, Últimas Vontades, testamento e xustificante do pagamento do Imposto de Sucesións. Unha vez presentado todo isto, cobrarás en 40 días.

Case 246.000 persoas descubriron en 2021 un Seguro de Vida dun familiar e do que poderían ser beneficiarios, o que supón un incremento do 2,46 % respecto ao ano anterior.

Categorías