06/03/2024

A importancia do seguro: o caso do terrible incendio en Valencia

O devastador incendio en Valencia deixou unha pegada imborrable: 10 vidas perdidas, +500 persoas sen fogar e dous edificios consumidos polas lapas. En momentos coma este, a intervención dos seguros é crucial, non só para a recuperación financeira senón tamén para a reconstrución de vidas e fogares.

 

Como interveñen os Seguros

Os seguros de incendios xogan un papel fundamental protexendo edificacións, negocios e vivendas particulares. En caso de alugueiro, compensan o propietario por perda de ingresos. De aí que haxa tres tipos de seguros clave:

  • Seguro da Comunidade de Propietarios: abrangue a estrutura do edificio, áreas comúns e elementos compartidos.
  • Seguro de Fogar: cobre danos na estrutura e no contido de cada vivenda, incluída unha cobertura de inhabitabilidade para aloxamento temporal.
  • Seguro de Comercio: protexe os negocios afectados, incluída a perda de beneficios durante o peche temporal.

É esencial asegurarse de que o valor económico asegurado reflicta o custo real de reconstrución e reposición, evitando así indemnizacións insuficientes.

 

Quedei sen casa, onde vou vivir?

Para aqueles propietarios con seguro de fogar, a cobertura de “inhabitabilidade” pode ser un salvavidas. Esta cobertura asegura que, en caso de que a túa vivenda se volva inhabitable, a aseguradora asistirate en encontrar un aloxamento temporal. É vital conservar todos os recibos dos gastos incorridos durante este período para a súa posterior acreditación.

 

Danos a Terceiros e responsabilidades

Os seguros tamén cobren danos a propiedades lindeiras e gastos de extinción, asegurando unha compensación xusta para todos os afectados.

 

Que pasa coa hipoteca?

Perder o teu fogar non exime da responsabilidade hipotecaria. Dependendo de como se contratase o seguro de incendios, ben sexa a través do banco ou un axente de seguros, a indemnización irá dirixida a cubrir o préstamo ou directamente a ti como afectado.

 

Canto me van pagar?

A compensación polos danos baséase no “capital asegurado”, que é o límite máximo que as aseguradoras desembolsarán. É vital considerar correctamente o capital asegurado tanto na póliza da comunidade como nas individuais de fogar ou comercio para ser correctamente indemnizados.

 

Prazos para reclamar

A lei outorga 7 días para notificar á aseguradora ou “correduría”, cun período de 40 días para que a aseguradora liquide a indemnización.

Como axentes de seguros, o noso compromiso é brindar asesoramento experto e solucións personalizadas. A nosa misión é asegurar que, tras unha traxedia, o impacto negativo se limite ao irreparable: a dor e a perda. Para todo o demais, está o seguro, brindando apoio e reconstrución nos momentos máis difíciles.