Assegurança il·limitada per al transport escolar

El valor de la teva família és incalculable. Des del 2017 hi ha noves normes per al transport escolar i també s’ha intensificat la vigilància per part de la DGT (Direcció General de Trànsit). I és que més d’un milió de nens i joves utilitzen aquest mitjà de transport per poder assistir a les escoles i els instituts. Actualment tenim una gran incertesa respecte a la tornada a l’escola, però del que sí que estem segurs és que hi aniran SEGURS..

Com qualsevol vehicle de motor, els autobusos han de tenir contractada una assegurança obligatòria, però a més han de contractar una assegurança complementària il·limitada que cobreixi tota la responsabilitat civil per danys i perjudicis.

La tornada a l’escola no està assegurada, però si hi ha tornada, està molt ben assegurada.