02/05/2023

Atenció! El Consorcio de Compensación de Seguros només funciona si estàs assegurat

Si NO tens contractada cap assegurança, oblida-te’n: no cobraràs mai una indemnització.

Quan pagues la teva pòlissa, una petita quantitat va a parar al Consorcio. Et preguntaràs a què es dediquen aquests diners. Molt fàcil: a pagar els riscos extraordinaris com l’erupció del volcà de La Palma, les inundacions de Múrcia, terratrèmols, sismes submarins, ciclons i, fins i tot, la caiguda de meteorits.

També poden assumir els danys violents del terrorisme, rebel·lió, sedició o qualsevol mena de tumult popular.