06/11/2023

Castells a l’aire i drets a la Terra

Jordi Sierra i Fabra va dir una vegada: “Els poetes aixequen castells en l’aire, els bojos els habiten i algú, a la vida real, cobra el lloguer”. El món dels lloguers ho és també de drets i responsabilitats.

El propietari: un guardià dels seus drets

Cada propietari aspira a dues coses simples: rebre el lloguer a temps i trobar la seva propietat en bones condicions al final del contracte. Aquí és on l’assegurança d’impagament de lloguer entra com un cavaller protector:

  • T’ajuda a triar l’inquilí: estudia la solvència dels candidats.
  • Seguretat financera: assegura que el propietari rebi els lloguers o els subministraments impagats.
  • Protecció del patrimoni: s’ocupa de reclamar danys i reparar actes vandàlics.
  • Tranquil·litat: totes les despeses legals incloses fins al desnonament, si és necessari.

El llogater: emparat per la justícia

D’altra banda, l’inquilí no és simplement un habitant passatger, sinó que està protegit per lleis que li ofereixen seguretat i claredat:

Flexibilitat: si el contracte és inferior a un any, l’inquilí decideix si el vol prorrogar anualment, fins a un màxim de 5 anys.

Llibertat: després de sis mesos, pot cancel·lar el contracte avisant amb un mes d’antelació.

Qualitat de vida: és responsabilitat del propietari garantir que l’habitatge és habitable i està en bones condicions.

En el joc del lloguer, tant propietaris com llogaters tenen les cartes sobre la taula. Si et trobes enmig d’aquesta partida i tens dubtes, som aquí per ajudar-te. Consulta’ns sense compromís.

 

Depósito Legal M-41589-2012 Edita: E2K Global