06/11/2023

Castelos no aire e dereitos na terra

Jordi Sierra i Fabra unha vez dixo: “Os poetas levantan castelos no aire, os tolos habítanos e, alguén na vida real, cobra o alugueiro”. O mundo dos alugueiros éo tamén de dereitos e responsabilidades.

O propietario: un gardián dos seus dereitos

Cada propietario aspira a dúas cousas simples: recibir o alugueiro a tempo e encontrar a súa propiedade en boas condicións ao final do contrato. Aquí é onde o Seguro de Impagamento de Alugueiro entra como un cabaleiro protector:

  • Axúdache a elixir o inquilino: estuda a solvencia dos candidatos.
  • Seguridade financeira: asegura que o propietario reciba os alugueiros ou subministracións impagadas.
  • Protección do patrimonio: ocúpase de reclamar danos e reparar actos vandálicos.
  • Tranquilidade: todos os gastos legais incluídos, ata o desafiuzamento se fose necesario.

O inquilino: amparado pola xustiza

Por outro lado, o inquilino non é simplemente un habitante pasaxeiro. Está protexido por leis que lle brindan seguridade e claridade:

Flexibilidade: se o contrato é menor a un ano, o inquilino decide se desexa prorrogalo anualmente, ata un máximo de 5 anos.

Liberdade: tras seis meses, pode cancelar o contrato avisando cun mes de antelación.

Calidade de vida: é responsabilidade do propietario garantir que a vivenda sexa habitable e estea en boas condicións.

No xogo do alugueiro, tanto propietarios coma inquilinos teñen as súas cartas na mesa. Se te encontras no medio desta partida e tes dúbidas, estamos aquí para axudarche. Consúltanos sen compromiso.

 

Depósito Legal M-41589-2012 Edita: E2K Global