02/06/2022

Dades privades, dades protegides

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades va presentar l’informe del 2021 en què recollia totes les activitats que s’havien dut a terme en totes les seves àrees: anàlisi de les tendències, exposició de reptes presents i futurs i totes les dades resultants.

Es van rebre gairebé 14.000 reclamacions, un 35% més que el 2020. Es van fer 25 intervencions urgents i s’han efectuat 264 resolucions que han finalitzat en una imposició de multa. Les àrees amb més import global de multa són: publicitat, telecomunicacions, entitats financeres, fitxers de morositat, contractació fraudulenta i assumptes laborals, amb un total de recaptació en totes les àrees de 35.074.800 euros.

La vida en línia, especialment el teletreball i les gestions diàries, exigeix remeis com una assegurança de ciberriscos, ja que protegeix la teva responsabilitat civil per perjudicis a clients, proveïdors (fins i tot treballadors) i, el que és molt important, et protegeix davant de possibles atacs als teus sistemes.