10/10/2023

Eduki ditzakezu 2 heriotza-aseguru?

Bai, eduki ditzakezu.

Batzuetan seme-alaba batek beste konpainia batekin kontratatzen du heriotza-aseguru bat, aitak berean sartu duela jakin gabe. Hiltzen bada, konpainietako batek kudeatuko eta hartuko ditu bere gain hileta-gastuak, eta besteak, berriz, polizan hitzartutako diru guztia ordainduko du.

Bizirik zaudela konpainia berean bi heriotza-aseguru dituzula konturatzen bazara, bi polizetako batean ordaindutako zenbatekoak erreklamatzeko eskubidea duzu.

 

Depósito Legal M-41589-2012 Edita: E2K Global