El llogater perfecte

El règim de propietat, tot i que és la tendència majoritària, va perdent pes davant el lloguer. Això es deu, en gran part, a la situació socioeconòmica de la ciutadania espanyola, a l’eliminació de la deducció per inversió en habitatge habitual i, també, a les restriccions i els requisits exhaustius que s’estableixen a l’hora d’atorgar hipoteques i préstecs per comprar habitatges i locals.

La inseguretat laboral també hi té un punt important, ja que la falta de llocs de treball de llarga durada fa que ens plantegem comprar un habitatge, no només per no poder fer front al pagament de les quotes hipotecàries, sinó perquè no se sap mai “on s’acabarà”.

El lloguer agafa pes, i, per tant, pugen els preus: com més demanda hi ha, més alt és el preu, és la Llei de l’oferta i la demanda. Les persones que viuen de lloguer tenen com a preocupació arribar a final de mes, poder fer front a totes les despeses i mantenir l’habitatge com la seva llar el màxim de temps possible, però, davant d’una contingència econòmica, no et queda cap altra opció que deixar de pagar, primer els “prescindibles”, així fins a arribar a alguns “imprescindibles”, com és el lloguer, hi haurà una part que cobreixi la fiança, i si no, ja et “faran fora”.

També hi ha la preocupació de la part llogatera: hi ha qui té un segon habitatge, del qual es fa càrrec, potser una herència dels pares; o un únic habitatge que ha hagut de deixar per un trasllat; o en un moment de bonança una parella tenia dues cases, cadascú la seva, fins que decideixen viure junts en una de les cases i llogar l’altra, continuen pagant la hipoteca, els impostos i el manteniment d’aquesta. Necessiten un extra per fer front a tot això, volen llogar, necessiten llogar l’habitatge, però temen que els destrossin la casa uns llogaters mal triats, o que deixin de pagar el lloguer i, a sobre, ells s’hagin de fer càrrec de totes les despeses sense poder accedir al seu habitatge.

Els actes vandàlics i l’impagament del lloguer són les preocupacions més grans. Solució: l’assegurança del lloguer, aquesta assegurança cobreix la defensa jurídica en relació amb l’habitatge o el local assegurats, cobreix les despeses i els perjudicis econòmics derivats de l’impagament de la renda i els desperfectes materials ocasionats per la part arrendatària derivats d’actes vandàlics.

No podem arreglar el mercat immobiliari, però sí que podem posar solucions a les preocupacions més grans que comporta. Apropa’t a les nostres oficines i t’assessorem.