03/01/2022

És el que és; ni més ni menys

En Pep es va passar de llest i va assegurar casa seva per més diners del que valia. Va tenir un accident domèstic, va anar a cobrar i la companyia li va pagar el valor real, que era inferior al que havia declarat. Havia contractat una sobreassegurança. Va pensar que pagant més obtindria més indemnització.

El seu cunyat Manel es va creure més llest que en Pep i va contractar una infraassegurança. Pagava menys perquè havia declarat un valor inferior. Quan va tenir un problema, no ho va poder arreglar perquè va cobrar la indemnització a partir del valor que havia declarat, que era inferior al valor real.

Moral de Corredor: per a tots els “cunyadets”, és millor que abans ens consulteu.