05/09/2022

Eu tamén fun último modelo

O mellor seguro para o teu coche novo é a todo risco (con ou sen franquía). Inclúe todos os danos e tamén se cho rouban ou sofres un sinistro total, todo está cuberto e o teu investimento ben asegurado durante os primeiros anos do teu vehículo.

Se xa ten uns anos, recomendámosche un seguro a terceiros ampliado; cobre asistencia en viaxe, a rotura de lúas, roubo e incendio, os danos materiais e persoais que provoques e, mesmo se así o queres, a perda total do vehículo, os danos por sarabia ou o atropelo a animais cinexéticos.

O seguro a terceiros básico tamén é unha grande opción cando o vehículo ten unha antigüidade máis ou menos elevada e necesitas axustar o máximo posible o custo deste sabendo que renuncias a case todo agás aos danos que provoques a terceiros.

Categorías