03/02/2023

Gos que lladra, assegurança protectora obligatòria!

No ho deixis per ahir, la nova Llei de benestar animal, que entrarà en vigor aquest any, t’obligarà a contractar una assegurança de responsabilitat civil per als teus gossos, i aquesta ha d’incloure la persona titular com a responsable de l’animal. Fins ara només era necessari per a gossos “potencialment perillosos”, però ara ho serà per a tothom.

Atenció! A Madrid i al País Basc l’assegurança ja era obligatòria i, si no la tenies, quedaves exposat a una multa d’entre 150 i 15.000 euros.

Per què és obligatòria?

Per les lesions o els danys que puguin ocasionar a tercers, tant a persones com a altres animals o coses. Per norma, la RC acostuma a cobrir les indemnitzacions econòmiques que s’imposen als amos derivades de danys o perjudicis econòmics causats pel gos. D’aquesta manera, un dany pot ser una mossegada a un altre gos o un sinistre en què el teu gos travessa el carrer i tira a terra un ciclista, o bé si passejant s’enreda amb una persona i li causa una lesió per caiguda, o jugant rosega algun objecte que és d’una altra persona i provoca el dany. Aquestes assegurances cobreixen els danys econòmics que puguin causar als objectes o a les persones.

N’hi ha prou amb l’assegurança de la llar?

A Espanya hi ha més de 29 milions de mascotes, segons les dades de l’ANFAAC (Associació Nacional de Fabricants d’Aliments per a Animals de Companyia), de les quals 9 milions i mig són gossos. L’assegurança de llar, amb la garantia de responsabilitat civil, cobreix algunes mascotes, i d’aquestes n’exclou algunes segons la raça o les característiques. Per això cal revisar-la i comprovar que el nostre gos efectivament està cobert per la nostra assegurança de llar. Però et recordo que, a partir de l’entrada en vigor de la Llei de benestar animal, serà obligatori contractar una assegurança de responsabilitat civil específica per a tots els gossos, sense exclusió, que afronti els danys que ocasionin, tant materials com personals i, fins i tot, a altres gossos.

Et recomanem que completis la teva RC obligatòria amb una assegurança per a mascotes, que inclouen diferents cobertures, a més de la RC i cobertures sanitàries, inclosos els casos de malaltia o accident; i també indemnitzacions en cas de robatori o pèrdua i l’enterrament per mort o sacrifici.

Estaran més protegits i tu i la teva família els passejareu més tranquils.