05/04/2023

Ho sabies? Cada dia s’aprenen coses noves

T’expliquem tres curiositats de l’assegurança de vida que, potser, desconeixes.

  1. La indemnització obtinguda per una assegurança de vida NO forma part de l’herència del mort. De manera que, d’una banda, es tramitarà l’herència (en què es repartiran els béns, els drets i les obligacions de la persona difunta) i, d’una altra, les persones beneficiàries de l’assegurança de vida tindran dret a percebre la quantitat garantida.
  2. Pots tenir diverses assegurances de vida per cobrir tantes persones beneficiàries com vulguis. Una mateixa persona també pot ser beneficiària de diverses assegurances.
  3. En les assegurances de vida no s’ha d’avisar dels canvis d’estat de salut. Si empitjora, no es podrà considerar com a agreujament del risc i estaran coberts.

Algun dubte més? Consulta’ns.