02/06/2022

Horror, queimouse o meu piso de alugueiro, paga o propietario ou eu? Texto completo

“Hai 1 ano queimouse o apartamento de alugueiro no que vivo, debido a un incendio. Destruíu o salón e a cociña. O seguro do propietario da vivenda arranxouno e aboou os estragos. Como inquilino, acabo de recibir unha carta da aseguradora que reclama os custos. Ameázanme con levarme a xuízo xa que consideran que tiven algunha responsabilidade no incendio. Que fago?”

Resposta do teu “corredor”

Segundo o Código Civil, ti, como arrendatario (inquilino), es responsable da deterioración, ou perda, que tiver a vivenda alugada, a non ser que probes que se ocasionaron sen culpa. Segundo o alcance dos danos, poden ser miles de euros aos que deberás facer fronte, ou opoñerte a eles, co que tamén deberás facer fronte a uns gastos imprevistos, os do avogado e, normalmente, procurador, para poder defenderte.

Onde empeza a liña, a partir da cal se entra na responsabilidade do inquilino para que se vexa obrigado a pagar os devanditos danos?

Cando asinas un contrato de alugueiro adquires unha serie de obrigas que van dende pagar a renda á de asumir os danos que se provoquen na vivenda. Polo tanto, se careces dun seguro de responsabilidade civil como inquilino, terás que responder co teu propio patrimonio, por iso é absolutamente conveniente, que contrates un para que todos estes riscos, e a túa defensa, estean cubertos e sexa a aseguradora quen os asuma no teu lugar.

Por outra parte, como inquilino, sempre que vexas unha situación perigosa que pode dar lugar a un maior problema, como, por exemplo, o caso da deterioración da instalación eléctrica, avisa por escrito ao propietario da vivenda de forma que poidas demostrar que a túa actuación foi correcta, que avisaches do posible perigo e que así quede eliminada a túa responsabilidade. Unha fotografía ou un pequeno vídeo que envíes nun correo electrónico avisando é, en moitas ocasións, a mellor forma de demostrar que non tes ningunha responsabilidade.