04/04/2022

Istripu-asegurua: ez da hil behar kobratzeko

Nahiz eta gazteak eta osasuntsuak izan, istripu bat izateko arriskuan bizi gara, eta, kasurik okerrenean, mundu honetatik erretiratuko gaitu; baina desgaitasuna ere sor diezaguke, eta horrek erabateko bizitza-aldaketa eragingo du, etxea eta autoa egokitzea, eta, agian, ohiko lana egiteko ezintasuna. Gerta daiteke, halaber, istripuaren ondoren errekuperazio, operazio eta errehabilitazio aldi luzea behar izatea, errehabilitazio handia. Zer egin bitartean lagunduko dizuten diru-sarrerak izateko? Horretarako, edozein lanbidetarako edo aisialdiko jardueratarako gomendagarriak diren istripu aseguruak daude, bereziki zeure kontura lan egiten baduzu.

Lanean, bizitza pribatuan eta joan-etorrietan babesten zaituzte. Baliaezintasunagatiko kalte-ordaina kobratuko zenuke, iraunkorra, absolutua edo partziala izan daiteke, baita heriotzagatik ere (zure oinordekoek). Aseguru horiek ospitaleratzea eta osasun-laguntza ere har ditzakete beren gain.

A! Kontratazioaren 1. minututik funtzionatzen dute (ez dute ez gabeziarik ez frankiziarik izaten).

Kategoriak