03/02/2023

“Molt produeix el camp, però molt menja l’any”

Es diu que el “febreret és un boig, uns dies fa molt fred i d’altres, poc”. Potser granissa o gela i les collites s’arruïnen, per això la climatologia pot ser un gran problema per als agricultors. La solució és que assegurin els cultius: 1,5 milions de contratemps atesos a l’any i 750 milions d’euros en indemnitzacions.

Tot el que has de saber abans de signar

Qualsevol persona que es dediqui a l’agricultura pot contractar l’assegurança com a persona individual o com a societat.

Com puc contractar l’assegurança?

La pots subscriure de manera individual o col·lectiva, cal fer un estudi per valorar què et convé més.

Què he de fer?

Avalua:

  • La producció i el rendiment que vols assegurar.
  • Els riscos que et cobreix l’assegurança.
  • El percentatge de cobertura (100% o menys).
  • La carència (des de quan tens coberta la producció).

Com sé què he d’assegurar?

Indica totes les parcel·les que vols assegurar.

  1. Superfície exacta, amb referències cadastrals.
  2. Rendiments, o sigui, la producció mitjana dels últims anys.
  3. Preus: el preu màxim el fixa el Ministeri, però pots assegurar per menys (alerta! serà el que cobraràs en la indemnització).

I no esperis que es perdi la collita, perquè llavors ja no tindrà solució.